Vad har design och teckning gemensamt  

När du först hör orden design och teckning nämnas tillsammans kanske det första du frågar dig är vad dessa två olika saker har att göra med varandra. Här har du kanske bara sett dina barn rita och teckna under tiden de har växt upp och detta är det som du kallar för teckning. Gällande design kommer du förmodligen att tänka på bilar och motorcyklar samt hus och andra saker som innehåller stora delar av design så att folk ska uppskatta dem. Detta är dock något som hör ihop till mycket stor del, och om du tänker efter så ser du detta redan på dina barns första teckningar när du jämför dem med de som kommer under årens lopp.

Det första du brukar se är saker du inte förstår, men barnen försöker hela tiden tala om för dig vad det är de har skapat. När tiden sedan går så kommer dessa oförklarliga färgklumpar att ta form och visa sig vara hus, människor och andra saker. Detta är då det första steget i livet där design sätter in och på så sätt kombineras med teckning och målning. Nu kanske du då direkt förstår vad de finns för röd tråd mellan dessa två olika saker genom hela livet och allt som skapas. Gör du inte det så kommer det mera information under läsandets gång.

Kan teckning och design vara fristående från varandra

Creative women architect at work in the office

Egentligen kommer det i alla lägen att vara omöjligt för teckning och design att vara två skilda saker som inte hör samman. Detta gäller alla de saker som skapas och illustreras. Kanske finns det ett ända område där just teckning kan vara fristående från design, och detta kommer då att bli alla de serier som skapas och trycks i magasin och serietidningar. I det fallet så kommer dessa att bara kunna tecknas utan att vara beroende av någon design. I de allra flesta fall tillkommer det någon form av design i det fallet också, då alla de populära serier som skapas senare blir till leksaker som ska designas på ett sätt som gör att barnen leker med dem eller samlar på dem.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

YesNews